Tuesday, 24 April 2012

social life

divia, divia's home, bandra, mumbai, april 2012

bag and drink, bandra, mumbai, april 2012

shoes, laila and evi, bandra, mumbai, april 2012

laila, bandra, mumbai, april 2012

No comments: