Saturday, 5 May 2012

impressions...

looking, bangalore city trainstation, bangalore, april 30th 2012
waiting, bangalore city trainstation, bangalore, april 30th 2012
going, bangalore city trainstation, bangalore, april 30th 2012
carrying, bangalore city trainstation, bangalore, april 30th 2012
lugguage, bangalore city trainstation, bangalore, april 30th 2012
leaving, bangalore city trainstation, bangalore, april 30th 2012

No comments: